PET-trays zijn moeilijk te recyclen maar worden steeds populairder.

Toename PET-trays vraagt om innovatie

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft een verkenning uitgevoerd naar de marktsituatie van PET-trays. Hieruit blijkt dat het gebruik van PET-trays de laatste jaren een hoge vlucht heeft genomen. ‘De trays zijn nog moeilijk te recyclen, wat leidt tot grote voorraden bij sorteerbedrijven en nascheiders.’

Lees meer →