Europese kartonsector reduceert CO2-voetafdruk met 24 procent

De Europese kartonsector verminderde zijn CO2-voetafdruk in 2021 met 24 procent in vergelijking met 2018. Dit wijst een recent onderzoek uit. Volgens Pro Carton blijkt hieruit dat investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen lonen.

Van productie tot verwerking

Van productie tot verwerking na gebruik bedraagt de gemiddelde CO2-voetafdruk van karton momenteel 249 kg CO2 per ton karton. Van de productie tot aan de fabrieksdeuren is dit 148 kg CO2 per ton karton. Dit blijkt uit een studie die RISE (Research Institutes of Sweden) in 2022 in opdracht van Pro Carton uitvoerde. De onderzoeksresultaten komen uit de periode januari tot en met december 2021. Naast de uitstoot en absorptie van fossiele en biogene broeikasgassen keek het onderzoek ook naar de emissies die voortkomen uit de verandering in het grondgebruik. Biogene emissies zijn het resultaat van de verbranding van biobrandstoffen en van de ontbinding van biologische producten

Naar een neutrale CO2-voetafdruk

De daling van de CO2-voetafdruk komt volgens Pro Carton door een efficiënter gebruik van de middelen tijdens het transformatieproces. Ook de investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen, die de kartonfabrieken en verwerkingsbedrijven sinds vorige metingen van de CO2-uitstoot (2018) doorvoerden, dragen hieraan bij. Volgens Horst Bittermann, algemeen directeur van Pro Carton, helpen de resultaten de sector om zijn positie te bepalen: ‘Onze leden kunnen hun eigen gegevens vergelijken met het gemiddelde van de sector en beoordelen in welke mate hun inspanningen lonen. Het cijfer van 148 kg CO2 betekent een substantiële verbetering op de weg naar een economie op basis van biologische grondstoffen en met een beperkte of zelfs neutrale CO2-voetafdruk.’

Lees voor meer informatie het volledige rapport.