‘Kennis over chemisch recyclen’

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) organiseerde onlangs een Verdiepingsbijeenkomst over het chemisch recyclen van kunststof verpakkingen.​

Het gebruik van kunststof, onder andere in verpakkingen, heeft in de afgelopen 50 jaar een vlucht genomen. Hoewel de (mechanische) recycling van kunststof verpakkingsafval eveneens is gestegen, kent de markt voor gerecycled kunststof naar eigen zeggen nog vele uitdagingen. Om de recycling van kunststof verpakkingen te verbeteren, te vergroten en de kwaliteit van het recyclaat te verhogen, zijn alternatieve of aanvullende technieken nodig. Chemische recycling is één van die mogelijke technieken. Het ontbreekt echter aan gedegen en onafhankelijke kennis over dit recyclingproces bij de diverse ketenpartners. Aldus het KIDV.

Op www.kidv.nl/6979/maak-kennis-met-chemisch-recyclen.html staan het verslag en een korte film met de hoogtepunten en een sfeerimpressie van de middag.

www.kidv.nl