PRODUCENTEN INVESTEREN IN KUNSTSTOF RECYCLING

Steeds meer producenten investeren in kunststof recycling. Zo verzekeren zij zich enerzijds van voldoende aanvoer van grondstoffen, anderzijds van voldoende afzet van recyclaat.

Dankzij deze verticale integratie verbetert de afstemming en kennisuitwisseling tussen ketenpartijen, wat een impuls geeft aan de totstandkoming van een volledig circulaire kunststof keten. Dit meldt het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) in zijn trendbericht bij de lancering van de nieuwe tool Trends in Duurzaam Verpakken. Hiermee biedt het KIDV een overzicht van innovaties, marktontwikkelingen en kennisvragen op het gebied van duurzaam verpakken. In het trendbericht noemt het KIDV verschillende voorbeelden van verticale integratie binnen de kunststof keten.

Verticale integratie

Zo kondigde Unilever begin april 2018 een samenwerking aan met start-up Ioniqa en PET-producent Indorama Ventures. De bedrijven ontwikkelen gezamenlijk een nieuwe technologie om PET-afval om te zetten in zuivere kunststof grondstoffen, die in voedselverpakkingen kunnen worden gebruikt. Chief R&D Officer David Blanchard van Unilever liet daarbij weten: ‘Deze innovatie is met name bijzonder, omdat het een oplossing biedt voor een van de grootste hedendaagse uitdagingen: het geschikt maken van alle soorten gerecycled plastic voor het verpakken van voedsel. Het volledig circulair maken van de PET-stroom betekent een grote mijlpaal in het vervullen van deze ambitie. Niet alleen Unilever is hierbij gebaat, het betekent een transformatie van de gehele industrie.’

Ook IKEA wil dat in 2020 al zijn producten recyclebaar zijn. De Zweedse multinational investeerde vorig jaar in de bouw van een nieuwe recyclingfabriek van de Morssinkhof Rymoplast Groep. De fabriek wordt naar verwachting begin 2019 in gebruik genomen en kan tot 20.000 ton aan CO2 besparen. Op deze manier stelt IKEA de aanvoer van duurzame grondstoffen voor de langere termijn veilig.

Behalve verpakkingsproducenten investeren ook steeds meer chemiebedrijven in recycling. Zo is chemieconcern LyondellBasell samen met Suez aandeelhouder in plastic recycler Quality Circular Polymers (QCP). LyondellBasell is verantwoordelijk voor het op de markt brengen van materialen van QCP, terwijl Suez het kunststof verpakkingsafval van huishoudens aanlevert. Het doel van deze samenwerking is om het gebruik van circulaire polymeren een impuls te geven en de industriële fabrikanten te ondersteunen om hun milieudoelstellingen sneller te behalen.

Trends in duurzaam verpakken

De verpakkingssector is constant in beweging, ook als het gaat om duurzaam verpakken: producenten ontwikkelen innovatieve en duurzame verpakkingen, de sector maakt nieuwe ketenafspraken en onderzoekers leveren nieuwe inzichten. De nieuwe tool “Trends in Duurzaam Verpakken” van het KIDV biedt hiervan een overzicht. Via https://trendsinduurzaamverpakken.kidv.nl/ is meer informatie te vinden over tal van onderwerpen binnen het thema duurzaam verpakken; bijvoorbeeld informatie over innovaties in blikverpakkingen, het groeiende aanbod van regranulaat uit Europa en een roadmap van chemisch recyclen.