Stora Enso en Tetra Pak onderzoeken oplossing voor recycling drankkartons in Benelux

Stora Enso en Tetra Pak onderzoeken een gedeelde recyclingoplossing voor drankkartons. Daarmee komen ze naar eigen zeggen tegemoet aan de groeiende recyclingbehoefte in de Benelux en bieden ze een antwoord op de vraag naar circulaire kartonnen verpakkingsoplossingen.

Jaarlijks produceren bedrijven in de Benelux ongeveer 75.000 ton drankkartons. Het gaat hier om een groeiend volume, waarvan al meer dan 70% wordt ingezameld voor recycling. Momenteel is er echter in de Benelux geen infrastructuur voor de recycling van drankkartons. Stora Enso en Tetra Pak willen nu hun krachten bundelen en met de samenwerking een volledig recyclingsysteem voor drankkartons in de Benelux en omliggende regio’s tot stand brengen.

Circulaire oplossing

In de gezamenlijke haalbaarheidsstudie is voor de locatie van de recyclingfaciliteit gekozen voor de Belgische site van Stora Enso in Langerbrugge. De papier- en verpakkingsproducent gaat ingezamelde drankkartons verwerken en de vezels recupereren. De gerecyclede vezels zouden als grondstof dienen voor de productie van gerecycled verpakkingskarton op de site van Langerbrugge, wat een volledig circulaire oplossing oplevert. Tetra Pak zou een recyclingaanpak ontwikkelen voor de polymeer en aluminium materialen die door een specifieke partner zullen worden verwerkt.‘Met dit gezamenlijk initiatief benadrukken we onze inzet voor lokale vooruitgang op het gebied van recycling en de verbetering van de infrastructuur in de Benelux, een regio met grote hoeveelheden ingezameld drankkarton.’

Productielijn ombouwen

Het recyclingproject ligt in lijn met Stora Enso’s recent aangekondigde haalbaarheidsstudie om een van de productielijnen voor papier in Langerbrugge eventueel om te bouwen tot een productielijn voor gerecycled verpakkingskarton. Stora Enso verwacht die studie in de eerste helft van 2023 af te ronden. Als het bedrijf beslist om te investeren, zal de lijn voor gerecycled karton in 2025 in productie gaan. De gezamenlijke studie met Tetra Pak volgt dezelfde tijdlijn.

50.000 ton gerecycled karton

De voorgestelde recyclinglijn in Langerbrugge zal aanvankelijk naar schatting 50.000 ton gerecycled karton per jaar verwerken, met de mogelijkheid tot uitbreiding.

TetraPak_StoraEnsoStora Enso en Tetra Pak bestuderen mogelijke aanpak voor recycling van drankkartons in de Benelux om circulaire verpakkingsoplossingen te bevorderen.

‘Met dit gezamenlijk initiatief benadrukken we onze inzet voor lokale vooruitgang op het gebied van recycling en de verbetering van de infrastructuur in de Benelux, een regio met grote hoeveelheden ingezameld drankkarton. Stora Enso is een betrouwbare en belangrijke partner die beschikt over de knowhow en ervaring die we nodig hebben op het gebied van recycling van vezels. Samen met hen kunnen we een circulaire oplossing opzetten die ons helpt een wereld te creëren waarin een steeds groter aantal kartonnen verpakkingen wordt ingezameld en gerecycled en waarin we zwerfvuil kunnen verminderen’, verklaart Chakib Kara, managing director Frankrijk & Benelux, Tetra Pak.

‘Bij Stora Enso zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om onze inzet voor een toekomst met circulaire verpakkingen te vergroten. Circulariteitsverbetering vereist slimme investeringen en samenwerking met de juiste partners. Door samen te werken met Tetra Pak kunnen we tegelijkertijd waarde creëren, circulariteit verbeteren en onze concurrentiekracht vergroten’, aldus Markku Luoto, VP LPB Aseptic and CUK, Stora Enso.