BAUTIL DIRECTEUR DS SMITH CENTRAL EUROPE

Golfkartonproducent DS Smith heeft zich opnieuw gepositioneerd.

De landen België, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Zwitserland vormen de nieuwe regio Central Europe. De Belgische Philip Bautil geeft nu leiding aan deze regio.

Philip Bautil brengt omvangrijke verpakkingsexpertise mee evenals managementknowhow. Voordat hij in 2000 als European Manufacturing Engineer tot het bedrijf, dat destijds nog SCA Packaging heette toetrad, studeerde hij in Leuven Engineering, Business Economics en Industrial Management en gaf in verschillende bedrijven blijk van zijn knowhow. Van 2000 tot 2010 voerde hij operationele activiteiten bij DS Smith uit in verschillende functies, waarbij het accent lag op Best Practice Sharing en projecten die geoptimaliseerd moesten worden. In 2011 werd hij General Manager bij twee Nederlandse industriële vestigingen en een jaar later Cluster Director voor een industrieel bedrijf in de Benelux. Sinds 2015 had hij als Managing Director de succesvolle leiding over de DS Smith regio Benelux en zette sinds 2017 bovendien een nieuwe divisie binnen DS Smith op.

Met de nieuwe regio is zijn verantwoording verder uitgebreid. In Duitsland en Zwitserland is Bautil de opvolger geworden van Per V. Frederiksen, die een nieuwe uitdaging aangaat buiten DS Smith. ‘Mijn focus is erop gericht de regio Central Europe zodanig te positioneren, dat wij onze klanten een zo groot mogelijke toegevoegde waarde leveren’, benadrukt Bautil. ‘Ons doel is om de complexiteit van de processen bij onze klanten te verminderen, een bijdrage te leveren om hun omzet te vergroten, hun kosten te verlagen en de risico’s tot een minimum te beperken. Wanneer wij dit bereiken, zullen ook wij succesvol zijn.’

www.dssmith-packaging.nl