‘DUURZAME MATERIALEN ZIJN HUN GELD WAARD’

Uit het rapport Innovation Scenarios in Sustainable Packaging Materials van GlobalData blijkt dat meer dan de helft van de consumenten wereldwijd ervan overtuigd is dat een duurzame levensstijl belangrijk is voor hun welzijn. Dit schept kansen voor producenten van verpakkingen die investeren in duurzaamheid.

‘De druk van overheden en consumenten dwingt ondernemingen om de milieu-impact van hun verpakkingen beter te evalueren’, stelt onderzoeker Mayu Teeven van markt- en dataonderzoeksbureau GlobalData vast. ‘Maar ondernemingen maken zich terecht ook zorgen over de kostprijs, barrière-eigenschappen, productveiligheid en beschikbaarheid van duurzame verpakkingsmaterialen.’
Glas wordt wereldwijd beschouwd als zeer duurzaam, maar staat onder druk in situaties waar gebruiksvriendelijkheid belangrijk is. Voor verpakkingen uit kunststoffen is het omgekeerde geval. Met de kostprijs en gebruiksvriendelijkheid zit het goed, maar de duurzaamheid wordt in vraag gesteld door kritische consumenten.

Doorbraken
GlobalData verwacht innovatieve doorbraken van het gebruik van MFC (Micro Fibrillated Cellulose), PVOH (Polyvinyl Alcohol), EVOH (Ethylene Vinyl Alcohol) en PEF (Polyethylene Furanoate). MFC is een 100% hernieuwbaar materiaal afkomstig van cellulosevezels uit hout. Op dit ogenblik is het nog een nichemateriaal, maar het heeft de potentie om papier en karton in veel voedings- en drankverpakkingen te vervangen. EVOH is nu al populair in Japan. Het is afkomstig van duurzame bronnen, maar niet biodegradeerbaar.
‘Op lange termijn zijn besparingen mogelijk. Maar op korte termijn zullen de prijzen van duurzame materialen hoger blijven dan die van conventionele materialen’, geeft Teeven toe. Bedrijven mogen echter niet aarzelen om te investeren in duurzame materialen en moeten consumenten ervan overtuigen dat deze materialen een meerprijs waard zijn.’