ALLE VERPAKKINGEN RECYCLEBAAR IN DE TOEKOMST

‘Samen moeten we alles op alles zetten om met de gehele verpakkingsketen in de toekomst alle verpakkingen recyclebaar te maken. Ik ben ervan overtuigd dat we na de zure regen en het gat in de ozonlaag ook het wereldwijde plastic probleem kunnen oplossen.’

Dit zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat dinsdag 12 juni jl. in een videoboodschap bij het ‘houten’, vijfjarig jubileum van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

Van Veldhoven benadrukte de goede resultaten die de verpakkingsindustrie in de afgelopen jaren heeft geboekt. ‘Van alle verpakkingen wordt in ons land inmiddels 73 procent gerecycled, van alle kunststof verpakkingen 51 procent. Daarmee is Nederland internationaal koploper. Deze resultaten passen bij de ambities van de elf multinationals, die dit voorjaar tijdens het World Economic Forum in Davos bekendmaakten dat al hun verpakkingen in 2025 volledig recyclebaar moeten zijn.’ De staatssecretaris zei op de bijeenkomst van het KIDV ook hoge verwachtingen te hebben van de ambitie om in 2020 negentig procent van de kleine plastic flessen te recyclen. ‘Zwerfafval, niet alleen plastic flesjes, moet breed worden aangepakt.’
‘In vijf jaar is er veel veranderd’, zei Hester Klein Lankhorst, die dinsdagmiddag na vijf jaar afscheid nam als directeur van het KIDV. ‘De beweging naar een circulaire economie wordt nu breed ingezet. Bij bedrijven is er tot op directieniveau nu aandacht voor duurzaam verpakken. Dáár, bij producenten en importeurs, zit de grootste veranderkracht. Overheden en bedrijven werken steeds meer met elkaar samen. Daarbij neemt de behoefte aan kennis alleen maar toe. Instituten zoals het KIDV voorzien daarin. Met ons allen surfen we op de goede golf; we zijn een voorbeeld voor andere landen, daar moeten we mee doorgaan.’

Vijf jaar KIDV
De oprichting van het KIDV werd in 2013 in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 afgesproken door de overheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het verpakkend bedrijfsleven. Volgens Isabelle Diks, voormalig bestuurslid van het KIDV en nu Tweede Kamerlid, was dit nodig om meer samenwerking binnen de hele verpakkingsketen tot stand te brengen. ‘Bedrijven kunnen echter niet louter ‘groen’ denken. Het is belangrijk dat nieuwe ideeën ook economisch rendabel zijn. Met de kennis en kracht van het KIDV kunnen we zulke ideeën wel een stap verder brengen’, sprak Diks op de bijeenkomst.
Tijdens de eerste vijf jaar van zijn bestaan bouwde het KIDV veel kennis op en voerde het kennisinstituut grote projecten uit. Voorbeelden zijn de pilots voor de aparte inzameling van drankenkartons en voor de uitgifte van plastic tasjes. Deze laatste leidde ertoe dat inmiddels geen gratis plastic tasjes meer worden uitgedeeld.
Andere grote projecten zijn het wetenschappelijk onderzoeksprogramma en het omvangrijke kunststofketenonderzoek, waarin de keten voor het eerst integraal in kaart werd gebracht en zichtbaar werd gemaakt welke interventies nodig zijn om de kunststofketen verder te sluiten. Ook ondersteunde het KIDV branches bij het opstellen van brancheverduurzamingsplannen.  Gezamenlijk vertegenwoordigen deze plannen 88 procent van het verpakkingsgewicht dat op de Nederlandse markt wordt gebracht.

Instituut
Begin dit jaar werd bekend dat het KIDV doorgaat als instituut voor en door het bedrijfsleven. Met de nieuwe koers is de overheid niet langer vertegenwoordigd in het KIDV-bestuur. ‘Een goed teken’, zei Van Veldhoven daarover. ‘Het toont aan dat de verpakkingsindustrie zelf het belang ziet. U gaat op eigen kracht en met veel enthousiasme de toekomst tegemoet. Ook daarom bent u hier deze dag, omdat we met z’n allen de verpakkingsindustrie verder willen verduurzamen. Op naar het tinnen jubileum.’
Ook Robbert de Vreede van Unilever complimenteerde het KIDV met de concrete handvatten die het kennisinstituut aan bedrijven biedt. ‘Een meer circulaire economie bereiken we alleen met elkaar, dat lukt niet op eigen houtje.’ De Vreede benadrukte dat een onafhankelijk kennisinstituut zoals het KIDV een belangrijke rol speelt in dit proces.
Tot slot sprak Cees de Mol van Otterloo, directeur Afvalfonds Verpakkingen, een dankwoord uit naar Klein Lankhorst. ‘Jij hebt samen met jouw team het KIDV in vijf jaar gemaakt tot wat het nu is. Complimenten en dank voor je enorme inzet.’