GEBUNDELDE KRACHTEN OP EMPACK

Meer dan 20% van de Empack-bezoekers, een event voor de verpakkingssector in België, komt uit de voedingsindustrie.

Dit percentage is een reden voor organisator Easyfairs om het seminarprogramma voor deze bezoekers naar een hoger niveau te tillen.

Ieder jaar levert Pack4Food een bijdrage aan het seminarprogramma op Empack, maar dit jaar hebben eveneens Fevia (de federatie van de Belgische voedingsindustrie) en Flanders’ Food (speerpuntcluster agrovoeding) hun aandeel geleverd aan het seminarprogramma.

Eerste beursdag

Op woensdag 3 oktober wijdt Fevia een volledig programma aan Design for Recycling, omdat de voedingsindustrie uitdagingen te wachten staat op het gebied van verpakkingen. De recyclingcijfers, zeker van kunststof verpakkingen, moeten omhoog. Verpakkingen moeten nog beter passen in een circulaire economie. Fevia organiseert daarom, in samenwerking met het Gemeenschappelijk Platform Verpakking en Verpakkingsafval, dit seminar om de uitdagingen en mogelijke oplossingen voor de recycling van verpakkingen aan de verpakkende bedrijven voor te leggen.

De tweede beursdag neemt Pack4Food en Flanders’ Food op zich en gaat over Industry 4.0 en smart packaging. De voedingsmiddelenverpakking van de toekomst en het project Terafood (ontwikkeling van een intelligente verpakkingssensor) worden onder de aandacht gebracht. Aldus Easyfairs.

www.empack.be