KIDV: ‘In 2016 hebben we geoogst’

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft haar Jaarrapportage 2016 gepubliceerd.

Hierbij meldt het instituut dat in 2016 de oogstperiode is aangebroken en dat zij haar positie als onafhankelijke kennisinstelling heeft kunnen uitbouwen.

‘2016 was een jaar waarin we de vruchten hebben kunnen plukken van inspanningen die we in de voorgaande jaren samen met alle stakeholders in de verpakkingsketen hebben gedaan’, aldus het persbericht. Het meest in het oog springende voorbeeld hiervan vormen de brancheverduurzamingsplannen, die nu 88 procent van het in Nederland op de markt gebrachte verpakkingsgewicht vertegenwoordigen. In 2016 hebben vijf branches een verduurzamingsplan opgesteld, dat door het KIDV is getoetst en vastgesteld. In hun verduurzamingsplan hebben de branches concrete doelen opgenomen die circulariteit in de verpakkingsketen bevorderen.

Bekijk hier de online Jaarrapportage 2016.

Een PDF van de Jaarrapportage 2016 vindt u hier.