MOGELIJK TEKORT AAN FOTO-INITIATOREN

De vereniging van Europese inktfabrikanten Eupia waarschuwt voor een mogelijk tekort aan foto-initiatoren. Dat zijn de stoffen die UV-inkten doen drogen.

Eupia ziet twee belangrijke factoren voor dit mogelijk tekort: overheidsmaatregelen en de milieuwetgeving Reach. Wat betreft het eerste punt verwijst de branchevereniging op het toenemende aantal handelsbarrières en op steeds meer milieumaatregelen in China, waar het merendeel van de foto-initiatoren vandaan komt. Hierdoor zijn een aantal leveranciers gestopt met de productie, of hebben zij die (tijdelijk) gereduceerd.

En met de naderende Reach-wetgeving hebben sommige grondstoffenleveranciers besloten een aantal grondstoffen helemaal niet te registreren of maar voor een erg laag volume. Dit verkleint het aantal mogelijk alternatieven voor inktfabrikanten.

www.eupia.org