Verzendverpakkingen geven jaarlijks 87 miljoen kilo afval

Recycling Netwerk Benelux heeft berekend dat er jaarlijks zo’n 87 miljoen kilo aan verzendmaterialen via pakketten aan de deur worden bezorgd. Dit getal is op te splitsen in 84,1 miljoen kilo kartonnen verzenddozen, 0,8 miljoen kilo plastic verzendzakken en 2 miljoen vulmaterialen. De milieuorganisatie is voorstander van herbruikbare verzendverpakkingen en gaat dit samen met Natuur en Milieu en Envi promoten onder de naam Mission Reuse.

Nederlandse consumenten bestellen graag online, en sinds de corona-pandemie des te meer. Bijna al deze producten worden in extra verzendmaterialen verpakt, bijvoorbeeld om meerdere producten als één pakket te kunnen verzenden of/en als extra bescherming tijdens transport. Uit een recente beperkte steekproef van Mission Reuse, in samenwerking met Thuiswinkel.org en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), blijkt 64% van de 255 ondervraagde consumenten ontevreden over de hoeveelheid met pakketten meegeleverde verzendmaterialen.

Grondstoffen

Al die verzendmaterialen zijn niet alleen een ergernis voor de consument. Ze belasten het milieu ook. Voor de productie ervan zijn grondstoffen nodig. Tijdens de productie komen milieubelastende stoffen vrij. Bovendien komen de meeste verzendmaterialen, doordat ze voor eenmalig gebruik zijn, bij het consumentenafval terecht.
Naast de 87 miljoen kilo verzendmateriaal komt er ook 11 miljoen kilo papier en plastic verzendmaterialen via brieven en tijdschriften binnen bij de consument.

Herbruikbare verpakkingen

Recycling Netwerk, Natuur en Milieu en Enviu hebben samen het programma Mission Reuse opgericht om hergebruik te promoten. Specifiek op de verduurzaming van pakketten werkt Mission Reuse samen met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Thuiswinkel.org.
Consumenten zijn overwegend voorstander van herbruikbare verzendmaterialen voor pakketten. Uit de recente beperkte steekproef van Mission Reuse blijkt dat 96% van de ondervraagden graag willen kunnen kiezen voor herbruikbare verzendverpakking. 49% wil dat ook daadwerkelijk doen als ze iets meer moeten gaan betalen. In geval van statiegeld op de verzendmaterialen kiest zelfs 73% voor herbruikbaar. De survey is opgenomen in het rapport “Herbruikbare verzendverpakkingen in e-commerce”, dat ook een overzicht van de markt en de beschikbare innovaties geeft.

Doelstelling Thuiswinkel.org

Thuiswinkel.org wil dit jaar 10% van de pakketten in herbruikbare verzenddozen of – zakken verzenden, volgens haar Brancheverduurzamingsplan voor de e-commerce sector. Kartonnen verzenddozen zijn immers gemiddeld voor slechts de helft gevuld. Ze bevatten gemiddeld 11,3 liter lucht bij een gemiddeld volume van 22 liter, volgens een recente tussentijdse monitoringsrapportage van Thuiswinkel.org.
Thuiswinkel.org wil de verzenddozen ook efficiënter gaan vouwen om zo de hoeveelheid loze lucht met 10% terug te brengen. Bij handmatig vouwen wordt geen materiaal bespaard, maar kunnen wel meer pakketten tegelijk worden vervoerd. Thuiswinkel zegt ook minder verzendmaterialen te willen gaan gebruiken, maar koppelt hier geen concrete kwantitatieve doelen aan.

RSVP-project

Recycling Netwerk Benelux bracht de hoeveelheid verzendmaterialen in kaart in opdracht van Zero Waste Europe voor het ReuSe Vanguard Project (RSVP). Het RSVP-project streeft naar “Reusable solutions for packaging for beverages, take-away drinks and food as well as online delivery get to scale in Europe and become the new normal in the sectors selected”. In het project is de hoeveelheid wegwerp-verpakkingen van een groot aantal producten door Recycling Netwerk Benelux in kaart gebracht. Voor zeven producten wordt nu gekeken hoe op Europees niveau de transitie naar herbruikbare (of geen) verpakking tot stand te brengen.

Het rapport van Recycling Netwerk.

CO2-uitstoot door het pakketvervoer volgens bovenstaand rapport.