KIDVs branche verduurzamingsplannen

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft vier nieuwe brancheverduurzamingsplannen vastgesteld.

Samen met de al eerder vastgestelde plannen vertegenwoordigen deze nu 83% van het verpakkingsgewicht dat op de Nederlandse markt wordt gebracht.

De nieuwe plannen zijn afkomstig van de Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME), de Vereniging van Winkelketens in de Doe Het Zelf branche (VWDHZ) en de branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie (Koninklijke CBM). Het vierde plan werd gezamenlijk opgesteld door drie organisaties die de elektronicabranche vertegenwoordigen, te weten Vlehan, Nederland ICT en FIAR-CE.

130.000 ton verpakkingsmateriaal

Bovengenoemde branches brengen gezamenlijk in totaal ongeveer 130.000 ton verpakkingsmateriaal per jaar op de Nederlandse markt (Afvalfonds Verpakkingen 2013). Dit bestaat uit papier en karton (68%), kunststof (16%), hout (13%) en metaal (3%). In hun verduurzamingsplannen geven de branches aan hoe zij tot 2018 invulling geven aan de verduurzaming van de product-verpakkingsketen, bijvoorbeeld door de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te beperken, door productverlies tegen te gaan en/of door meer gebruik te maken van hernieuwbare of gerecyclede materialen bij de productie van verpakkingen.

Raamovereenkomstpartijen

Het KIDV heeft deze nieuwe, vastgestelde brancheverduurzamingsplannen op 18 januari aangeboden aan de raamovereenkomstpartijen, te weten de rijksoverheid, het verpakkende bedrijfsleven en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Op dit moment worden nog twee brancheverduurzamingsplannen door de toetsingscommissie onder regie van het KIDV getoetst. Als ook deze twee plannen in het eerste kwartaal van 2017 door het KIDV-bestuur worden vastgesteld, vertegenwoordigen de vastgestelde plannen 88% van het verpakkingsgewicht dat door relevante branches op de Nederlandse markt wordt gebracht.

Haalbare doelen

Voor de branches, die zelf geen verduurzamingsplan hebben ingediend, stelt het KIDV op verzoek van de raamovereenkomstpartijen momenteel hoogst haalbare doelen op. Deze doelen worden in het eerste kwartaal getoetst door de toetsingscommissie, om daarna, met reacties van de betreffende branches, ter advisering te worden aangeboden aan de Raad van Advies. Het bestuur van het KIDV zal ook deze hoogst haalbare doelen uiteindelijk vaststellen.

www.kidv.nl