PepsiCo Europe: ‘Geen nieuw plastic meer in chipszakken’

PepsiCo is voornemens om in 2030 al het op fossiele brandstoffen gebaseerd plastic te verwijderen uit chipszakken. Dit doel zal van toepassing zijn op merken zoals Lay’s, Doritos en Cheetos en worden gerealiseerd door 100% gerecycled of hernieuwbaar plastic in de verpakkingen te gebruiken.

De consumententesten met verpakkingen gaan in 2022 op de Europese markten van start. Er wordt in de eerste helft van het jaar begonnen met hernieuwbaar plastic voor het Lay’s assortiment in Frankrijk.

PepsiCo bant plastic in haar chipsverpakkingen.
PepsiCo bant plastic in haar chipsverpakkingen.

Later in het jaar zal er worden getest met gerecycled materiaal in het Verenigd Koninkrijk met een assortiment van het merk Walkers. Het gerecyclede materiaal in de verpakkingen zal afkomstig zijn van eerder gebruikt plastic en het hernieuwbare materiaal van plantaardige bijproducten, zoals gebruikte bakolie of afval van papierpulp. PepsiCo schat dat het de uitstoot van broeikasgassen per ton verpakkingsmateriaal tot 40% kan verminderen[*] door over te schakelen op fossielvrij materiaal.

Drie strategische pijlers

PepsiCo: Voor het produceren van de chipszakken wordt flexibel plastic toegepast.
Voor het produceren van de chipszakken wordt flexibel plastic toegepast.

PepsiCo gebruikt flexibel plastic, omdat het materiaal licht is in vergelijking met alternatieve verpakkingen en dus naar eigen zeggen een lage CO2-voetafdruk heeft. Het is ook effectief voor het vers houden van voedsel, waardoor voedselverspilling wordt verminderd. De onderneming erkent echter dat er verandering nodig is om de hoeveelheid nieuw, op fossiele grondstoffen gebaseerd plastic te verminderen en circulariteit voor flexibele verpakkingen te bevorderen. De fabrikant zal zijn werkzaamheden toespitsen op drie strategische pijlers: het juiste ontwerp, de juiste infrastructuur en het opnieuw gebruiken van flexibele verpakkingen op een juiste manier.

Wim Destoop, General Manager PepsiCo North West Europe: ‘Onze markten zijn al jaren wereldwijde pioniers op het gebied van recycling met sterke recyclingorganisaties, zoals het Afvalfonds Verpakkingen in Nederland en Fost Plus in België. In beide landen kunnen onze lege chipszakken worden opgenomen in de plastic recyclingstroom (PMD) en worden gerecycled tot laagwaardige plastic oplossingen.’

Het juiste ontwerp

PepsiCo Europe is momenteel bezig de materialen die het gebruikt in al zijn chipszakken te vervangen, waardoor ze gemakkelijker te recyclen zijn. Daarbij wordt gebruik gemaakt van innovatieve ontwerptechnologie om zo een eenvoudigere verpakkingsstructuur te creëren. Het nieuwe ontwerp bevat meer recyclebaar plastic, zoals polypropyleen, dat ook wel een “mono-materiaal” wordt genoemd. Deze voldoen aan het ontwerp voor recycling richtlijnen ontwikkeld door CEFLEX.

Gerald Rebitzer, Sustainability Director bij AMCOR: ‘We bouwen aan een toekomst waarin flexibele verpakkingen deel uitmaken van de circulaire economie. Samen met PepsiCo hebben we de materiaaltechnologieën voor de nieuwe chipsverpakking verbeterd, zodat deze gemakkelijker te recyclen zijn. En we beginnen hernieuwbaar en gerecycled materiaal te integreren in de chipsverpakkingen van PepsiCo.’

[*]. Gebaseerd op een wieg-tot-graf-analyse van Franklin Associates, een afdeling van ERG, waarbij gebruik is gemaakt van een ‘cut off’-methodiek, een combinatie van door leveranciers en industrie verstrekte gegevens en een geschat scenario voor het einde van de levensduur in 2030. Deze beoordeling omvat kredieten voor koolstofopslag, kredieten voor elektriciteitsopwekking uit afval en kredieten voor vermeden afvalverwerking uit het verleden.

De ambitie van PepsiCo: in 2030 geen nieuw, op fossiele brandstoffen gebaseerd, plastic meer in chipsverpakkingen.