SORTEERTECHNOLO-GIE VOOR AANPAK FOOD WASTE

Naast het winstgevender maken van levensmiddelenbedrijven, kunnen nieuwe technologieën ook het snel aankomende probleem van wereldwijde voedseltekorten aanpakken.

In de nabije toekomst zullen supermarkten volgens Tomra Food hun bedrijfsmodellen geheel hebben hervormd door innovaties instore, online, en in de voedingsmiddelenindustrie leveringsketen.

Stijging wereldbevolking

De wereldbevolking zal naar verwachting stijgen van 7,6 naar 10 miljard mensen in 2050. ‘Op veel plaatsen is de vraag naar voedingsmiddelen het aanbod al aan het overtreffen. Naast deze druk is er een andere uitdaging die moet worden aangepakt, namelijk verspilling van voedsel’ stelt Bjorn Thumas, directeur business development bij Tomra Food.

‘Als leverancier van geïntegreerde na-de-oogst oplossingen aan de verse produceerindustrie wereldwijd, is Tomra Food zich bewust van food waste en werkt nauw samen met boeren, verwerkers en detailhandelaren om de kwestie aan te pakken’, vervolgt Thumas. Volgens de onderneming moet er meer worden gedaan om te voorkomen dat zoveel goede producten onnodig worden verwijderd van de verwerkingslijn vanwege inefficiënt sorteren.

Sorteeroplossingen

Een “quick-win” kan worden behaald door het optimaliseren van nieuwe op sensor-gebaseerde sorteeroplossingen. Geoptimaliseerde sorteermachines kunnen bijvoorbeeld bepalen dat 70% van een slecht-uitziend gewas eigenlijk van goede kwaliteit is. Een meerderheid van het product kan worden verkocht en geconsumeerd, in plaats van worden afgevoerd als afval. Het verkopen van lagere kwaliteitsproducten is veel beter dan helemaal niet verkopen.

Om deze redenen zal sorteertechnologie een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de supermarkt van de toekomst. Aldus Tomra Food.

www.tomra.com/nl-nl/sorting/food