SPADEL VERPAKKINGS-STRATEGIE 2025

Volledig circulair worden en bijdragen aan de gezondheid van het milieu en van de mens’.

Dat is de visie van de nieuwe strategie voor duurzame verpakkingen 2025 van Spadel die op 25 juni 2019 werd gepresenteerd en die we hier integraal weergeven.

(bron: persbericht)

‘Spadel is zich ten volle bewust van de impact die verpakkingen hebben op het milieu en wil een toonaangevende rol spelen om de toekomst vorm te geven. Met 10 verbintenissen rond 4 centrale pijlers wil ‘Source of Change’ de transitie van Spadel naar een circulaire economie versnellen. Transparantie en partnerships vormen de fundamenten van deze strategie. Zo heeft Spadel de ‘New Plastics Economy Global Commitment’ van de Ellen MacArthur Foundation onderschreven.

Spadel is ruim erkend als pionier in duurzame ontwikkeling in Europa en komt al lang op voor ambitieuze klimaatacties. Het bedrijfsmodel van de merken van Spadel is gebaseerd op de bescherming van kwaliteitsvol natuurlijk mineraalwater, het heeft dan ook altijd al blijk gegeven van een sterk lokaal engagement. Zo zet het in op minder voedselkilometers met een kleine voetafdruk, de bescherming van de biodiversiteit en investeert het ook in lokale partnerships.

Nu staan we echter voor nieuwe uitdagingen rond duurzaamheid om een meer circulaire economie tot stand te brengen. Spadel deelt de bezorgdheid over de invloed van zijn verpakkingen op het milieu. Daarom heeft de groep actie ondernomen en de ‘Source of Change’ verpakkingsstrategie 2025 ontwikkeld, die draait rond 4 centrale begrippen: Reinvent, Reduce, Recycle en Restore.

Marc du Bois, CEO van Spadel: Onze consumenten hebben steeds meer oog voor de impact van hun consumptie op het milieu, en wij delen deze bezorgdheid. De doelstelling om afval te elimineren en materialen te hergebruiken heeft overal wind in de zeilen.

Spadel wil betekenisvol en ambitieus inspelen op deze veranderende context en heeft daarom zijn verpakkingsstrategie 2025 opgezet als een ‘Source of Change’. Natuur en duurzaamheid maken immers de kern uit van wie wij zijn, zoals ook uit onze duurzaamheidsfilosofie blijkt: Natural hydration, Healthy tomorrow!

Reinvent: innovatie in design en herbruikbare formaten

Spadel zal de principes van het ’Cradle-to-Cradle EcoDesign’ toepassen, waarbij circulariteit wordt verbonden met gezonde materialen, ondersteund door externe controle. Eén merk zal tegen 2020 al het C2C-certificaat hebben. We zullen onze herbruikbare formaten verdubbelen tegen 2025 om de behoefte aan verpakkingen voor eenmalig gebruik terug te dringen. Devin biedt vandaag al een herbruikbare fles van 19 liter aan.

Spadel innoveert met nieuwe bedrijfsmodellen. We zijn onlangs toegetreden tot het ‘ToasterLAB’, een programma voor bedrijfsversnelling dat start-ups aantrekt die werken rond duurzame verpakkingen en gezondheidsdranken. We lanceren ook ons intern labo (The Waterhouse Lab) om ideeën te versnellen om ons water op een andere manier bij de consument te brengen, inclusief alternatieven voor plastic.

Reduce: onze plastic en koolstofvoetafdruk verder verminderen

Spadel zal zijn plastic voetafdruk (eenmalig verbruikt) tegen 2025 met 15% verminderen (in gewicht). Het totale volume aan plastic verpakkingen gebruikt in 2018 bedraagt 25.047 ton.

Tegen 2020 zullen al onze flessen koolstofneutraal zijn, onafhankelijk gecontroleerd door CO2logic.

Als een van de tien bedrijven actief in de voedings- en drankensector in Europa, heeft Spadel koolstofverminderingsdoelstellingen aangenomen overeenkomstig het ‘Science Based Targets Initiative’ (internationale doelstellingen erop gericht om de klimaatopwarming lager dan 1,5 graden te houden). Deze doelstellingen zullen ook een krachtige impuls zijn voor de lopende initiatieven om onze plastic voetafdruk te verminderen. Spadel biedt een volledige transparantie van de ecologische voetafdruk van zijn volledige productaanbod in 2018 aan de hand van het ‘Product Environmental Footprint’ (PEF) ondersteund door de Europese Commissie. De totale ecologische voetafdruk van de producten van Spadel zal tegen 2030 met 60% zijn afgenomen.

Recycle: 100% gerecycleerde materialen gebruiken

Al onze verpakkingen zullen 100% recycleerbaar zijn en moeten tegen 2025 vervaardigd zijn uit 100% hergebruikt of gerecycleerd materiaal. Voor onze plastic flessen streven we ernaar om 30% rPET te gebruiken tegen 2022 en 100% tegen 2025 – afhankelijk van de beschikbaarheid van kwalitatief rPET, een thema waarop we zullen werken.

Het inpakmateriaal bij Wattwiller bestaat al sinds 2017 volledig uit gerecycleerd plastic. De kratten voor glazen flessen met statiegeld van Bru bestaan sinds 2018 volledig uit gerecycleerde materialen.

Spadel streeft ernaar om tegen 2025 100% van de verpakkingen die het op de markt brengt, terug in te zamelen. In 2019 startten verschillende proefprojecten met klanten van Spadel in België en Nederland, waarbij aanmoedigingsprogramma’s worden uitgetest om de mate van inzameling en recyclage te verhogen. In april 2019 was Carola samen met Zéro Déchet Strasbourg medeoprichter van ‘Alsace consigne’, een initiatief om het gebruik van glas te herdenken, verbeteren en ontwikkelen aan de hand van een statiegeldregeling.

Restore: zwerfvuil bestrijden

Tegen 2022 zullen alle merken een ‘nul zwerfvuil’ boodschap opnemen in hun communicatiekanalen. In 2019 lanceert Bru al de boodschap tegen zwerfvuil ‘Together – Recycle’. De voorbije drie jaar werkte Brecon Carreg samen met Recycle for Wales voor de campagne ‘Run Refuel Recycle’, die nu al 1 miljoen mensen heeft bereikt.

Wij ontwikkelen strategische partnerships met organisaties in al onze markten om zwerfafval zowel in zee als op het land tegen 2022 te voorkomen en te bestrijden. In 2018 ondertekende Spadel een partnership van drie jaar met The SeaCleaners, de organisatie die zich inzet om het plastic in de oceanen op te ruimen, met Yvan  Bourgnon aan het hoofd. In België ondertekent Spadel een partnership met GoodPlanet om programma’s te ontwikkelen en op te starten rond nul zwerfvuil en recycleren voor scholen en organisaties.

Transparantie en partnerships als fundamenten voor ‘Source of Change’

We ondertekenen het ‘New Plastics Economy Global Commitment’ van de Ellen MacArthur Foundation. Daarom zullen we jaarlijks verslag uitbrengen over onze vorderingen. In dezelfde geest van samenwerking willen we alle stakeholders, waaronder ook de media, uitnodigen om ideeën te delen die kunnen helpen om deze doelstellingen te bereiken. Ontdek nu het ‘Source of Change’-platform en neem er regelmatig een kijkje voor de laatste nieuwigheden: sourceofchange.spadel.com.