Toename PET-trays vraagt om innovatie

PET-trays zijn moeilijk te recyclen maar worden steeds populairder.

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft een verkenning uitgevoerd naar de marktsituatie van PET-trays. Hieruit blijkt dat het gebruik van PET-trays de laatste jaren een hoge vlucht heeft genomen. ‘De trays zijn nog moeilijk te recyclen, wat leidt tot grote voorraden bij sorteerbedrijven en nascheiders.’

Sinds een aantal jaar is sprake van een toename van PET-trays als verpakkingsmateriaal voor zowel voedsel- als niet-voedselproducten, meldt het KIDV. ‘Het is de verwachting dat het huidige brede gebruik van PET-trays zich in de toekomst voortzet. Daarom is een oplossing nodig om PET-trays beter te kunnen recyclen. Ook is het belangrijk om bij het ontwerp van PET-trays al rekening te houden met de mogelijkheden voor recycling, onder meer door het gebruik van mono-materialen.’
Hier vindt u het volledige nieuwsbericht en de Verkenning ‘PET-trays: op weg naar structurele oplossingen’.