UV- EN EB-DRUKKEN VAN VOEDSEL- VERPAKKINGEN

Op 25 oktober organiseert RadTech zijn tweejaarlijkse seminar over UV- en EB-drukken van voedselverpakkingen in Stuttgart. De bijeenkomst is in het Engels en ook niet-leden zijn welkom.

RadTech Europe is de vereniging van belanghebbenden op het gebied van UV- en EB-droging. Het seminar op 25 oktober focust op alle aspecten van UV/EB- en UV LED-techniek voor het drukken van voedselverpakkingen: technische ontwikkelingen, wet- en regelgeving, de visie van merkeigenaren en praktijkvoorbeelden.

Klik hier voor het volledige programma.