Verpakkende bedrijven achter integrale aanpak zwerfvuil

Vooralsnog komt er geen statiegeld op blik en kunststof drankverpakkingen. Verpakkende bedrijven investeren tot 2022 jaarlijks 9,6 miljoen euro ter vermindering van zwerfafval in Vlaanderen. Het engagement met de Vlaamse overheid omvat ambitieuze doelstellingen.

Milieuminister Joke Schauvliege krijgt voor haar zwerfvuilbeleid de volle steun van het verpakkend bedrijfsleven, vertegenwoordigd door Fevia Vlaanderen, Fost Plus en Comeos Vlaanderen. Zij zullen actief meewerken aan de realisatie van een integrale zwerfvuilaanpak. Deze integrale aanpak impliceert dat elke schakel in de keten zijn verantwoordelijkheid zal moeten opnemen: van producenten tot distributeurs, van consumenten tot lokale bestuurders en handhavers.

65% Minder zwerfvuil

Het zwerfvuil moet tegen 2022 met fors verminderen. Zo moet bijvoorbeeld tegen 2022 de score van de Vlaamse netheidsindex voor autostradeparkings, stopplaatsen van het openbaar vervoer en afvalverzamelpunten, met minimaal 10% gestegen zijn ten opzichte van 2014. Om deze score te behalen, moet op deze plaatsen de hoeveelheid zwerfvuil met niet minder dan 65% verminderen. Daarnaast wordt gestreefd naar een daling van de totale hoeveelheid zwerfvuil met 20%.

Operationeel Plan Openbare Netheid

Om het engagement tussen bedrijfsleven en overheid in goede banen te leiden, zal er een gedetailleerd Operationeel Plan Openbare Netheid worden opgesteld. Hierin komt een duidelijk overzicht van de nodige acties, initiatieven, projecten, campagnes, studies en onderzoeken ter realisatie van het integrale zwerfvuilbeleid.

natuurpunt

Vijf pijlers

Uitgangspunt blijft de door het bedrijfsleven voorgestelde aanpak volgens de vijf pijlers: infrastructuur, participatie, handhaving, communicatie en omgeving. Een Team Openbare Netheid zal als aanspreekpunt fungeren en instaan voor de voorbereiding en uitvoering van het Operationeel Plan.

Unieke overeenkomst

“De ondertekening van deze overeenkomst is uniek. Nooit eerder werd in Vlaanderen op deze schaal een plan uitgewerkt om de openbare netheid aan te pakken. De wil is er, de goesting is er en de middelen zijn er. Niemand kan dit alleen, maar samen maken we het verschil”, aldus William Vermeir, gedelegeerd bestuurder van Fost Plus. Hij voegt eraan toe: ”Het maatschappelijk draagvlak voor deze strijd is breed, denken we maar aan de vele burgers die deelnemen aan lokale opruimacties of initiatieven om zwerfvuil te bestrijden.”