DS Smith en Mondi bereiken een principeakkoord

Mondi en DS Smith hebben een principeakkoord bereikt nadat Mondi een bod op alle aandelen aan DS Smith had uitgebracht. De deal zou een waarde van meer dan 5,8 miljard euro hebben.

Volgens een vrijgegeven verklaring is het voortzetten van de deal afhankelijk van “het bereiken van overeenstemming over de andere voorwaarden van een bod, inclusief wat betreft regelgevingskwesties en de voltooiing van wederzijds bevestigend due diligence tot tevredenheid van Mondi en DS Smith”.

Als de deal, in de verklaring de ‘Combination’ genoemd, doorgang zou vinden, zouden de aandeelhouders van Mondi 54% en de aandeelhouders van DS Smith 46% van het geplaatste en uit te geven aandelenkapitaal van Mondi bezitten.

Belangrijkste voordelen

De belangrijkste voordelen van de combinatie zijn onder meer inspelen op structurele groeitrends op het gebied van duurzame verpakken; een complementaire geografische ligging die resulteert in een leidende speler op het gebied van golfkartonverpakkingen in heel Europa; en een versterkt vermogen om wereldwijde FMCG-klanten te bedienen.

Bovendien wordt voorspeld dat de combinatie van de sterke punten van zowel Mondi als DS Smith in de waardeketen van golfkarton zal resulteren in kostenefficiënte fabrieken voor nieuw karton, een ‘toonaangevend, goed gelegen’ verwerkingsnetwerk en een strategisch gelegen en geïntegreerde productie van gerecycled karton.

Synergie tussen Mondi en DS Smith

De combinatie zou een marktleider in Europa op het gebied van verpakkingen creëren, met als gevolg dat er naar verwachting verschillende synergieën zullen ontstaan.

Hierover luidt de verklaring: ‘Bij het bereiken van een principeakkoord over de belangrijkste voorwaarden hebben beide Raden rekening gehouden met de substantiële synergieën die volgens hen zouden voortvloeien uit het samenvoegen van twee pan-Europese bedrijven, en de daaruit voortvloeiende aanzienlijke toegevoegde waarde.’

‘Deze synergieën zullen naar verwachting voortkomen uit verticale integratie naast zeer complementaire posities en expertise op het gebied van verpakkingskarton, golfkartonoplossingen en flexibele verpakkingen, evenals de verwachte voordelen van schaalvoordelen en efficiëntie binnen een gecombineerde toeleveringsketen en administratie.’