Sorteerwinkel.be, een volwaardige webshop voor ondernemingen en organisaties

Vanaf 1 januari is het verplicht sorteren van PMD op de werkplek een realiteit in heel België. Om de ondernemingen te helpen bij deze uitdaging heeft Fost Plus een online platform, de sorteerwinkel.be, ontwikkeld. Hier kan niet alleen kosteloos communicatiemateriaal besteld worden, maar zijn ook heel wat nuttige tips vinden om van het sorteren in de onderneming een groot succes te maken.

Terwijl het verplicht sorteren van PMD op het werk al sinds juli 2013 van kracht was in het Vlaams Gewest en vanaf februari 2014 ook in het Brussels Gewest, volgt het Waals Gewest in januari 2016.

Online platform

Om ondernemingen te helpen om van het sorteren in het bedrijf een succes te maken, lanceert Fost Plus met de website www.desorteerwinkel.be, een platform waarop niet alleen sensibiliseringsmateriaal kan worden besteld (affiches, stickers, sorteergids, …), maar dat ook allerhandige nuttige tips bevat om ondernemingen te helpen om stap voor stap de nodige infrastructuur in te voeren om doeltreffend PMD te sorteren.

images

Van vuilnisbak tot logistieke partner

Dit gaat van de keuze voor de vuilnisbakken, tot hun correcte plaatsing, over hun duidelijke identificatie, communicatie naar het personeel, de bezoekers en de schoonmaakploeg, of nog, de keuze van een betrouwbare logistieke partner voor de inzameling van het gesorteerde afval.

Overal sorteren, net als thuis

Fost Plus wil Belgen die hun afval thuis zorgvuldig sorteren ertoe aanzetten om hetzelfde te doen op de werkplek, op plaatsen voor ontspanning en op tal van andere plaatsen. De sorteerwinkel richt zich in de eerste plaats tot ondernemingen, maar ook tot de andere organisaties waar de sorteerverplichting geldt (jeugdhuizen, winkelcentra, culturele centra, ziekenhuizen, …). Momenteel hebben al meer dan 2.000 organisaties materiaal bij Fost Plus besteld. Voor William Vermeir, Managing Director van Fost Plus, “zijn sensibilisering en heldere sorteerinstructies nodig om goed te sorteren. Het aanbod van Fost Plus kan dus het verschil maken.”

Buitenshuis PMD inzamelen is meer dan ooit nodig

Jaarlijks wordt zo’n 4.500 ton PMD buitenshuis ingezameld. En wellicht moeten nog tal van organisaties en bedrijven de stap naar PMD-sortering zetten. Daarom steunt Fost Plus tal van sorteerinitiatieven. Zo werd eerder samengewerkt met Bloso, luchthavens, kampeerplaatsen, recreatie- en pretparken… Het is de bedoeling om een stroming op gang te brengen om het buitenshuis sorteren in de dagelijkse gewoonten te verankeren. In tijden van kringloopeconomie telt elke kilogram gesorteerd, ingezameld en gerecycleerd materiaal.

Gedragswijziging

Fost Plus is er tot slot stellig van overtuigd dat het buitenshuis sorteren ook een positief effect kan hebben op een gedragswijziging, één van haar wensen inzake openbare netheid. De vuilnisbak moet worden geherwaardeerd als plek waar vuilnis thuishoort en als sorteren hieraan kan bijdragen, moeten we allemaal deze opportuniteit grijpen.