FNLI-toolkit brengt minerale oliën in kaart

De Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie heeft een toolkit gelanceerd die helpt bepalen waar de grootste risico’s op aanwezigheid van minerale oliën in levensmiddelen liggen.

Door deze identificatie van risico’s is het mogelijk gericht maatregelen te nemen ter verbetering van de productie van levensmiddelen. Met de toolkit stimuleert de FNLI de ketenverantwoordelijkheid om de veiligheid van voedsel zo goed mogelijk te borgen. Aan de hand van classificaties is het mogelijk een inschatting te maken waar de risico’s het grootst zijn; van primaire productie via verwerking tot aan verpakken van het eindproduct. Zo is goed te bepalen waar in de keten het best maatregelen genomen kunnen worden. Dit is de eerste toolkit in Europa waarbij dit mogelijk is. Minerale oliën kunnen in levensmiddelen terechtkomen via bijvoorbeeld voedselcontactmaterialen zoals bedrukt verpakkingsmateriaal of tijdens productie en teelt.
De FNLI stelt de toolkit voor iedereen beschikbaar via haar website.

www.fnli.nl