‘DUURZAAMHEID COMMUNICEREN KAN BETER’

Wie de media volgt, krijgt de indruk dat de consument veel bezig is met duurzaamheid, graag minder plastic in de supermarkt ziet en zijn eigen verpakkingsafval zoveel mogelijk naar de recycling brengt. Recent onderzoek in Duitsland naar verpakkingen van zacht fruit laat iets anders zien.

Sustainable packaging design staat bovenaan de agenda van verpakkingsmultinational NNZ, dat zich voor een groot deel concentreert op consumentenverpakkingen voor de AGF-sector. Geregeld onderzoek doen hoort daarbij. Innovatiemanager Alies Padding: ‘We wilden weten in hoeverre de consument duurzaamheid begrijpt. Koopt de consument ook daadwerkelijk wat hij zegt te doen? Is duurzaamheid of prijs belangrijker?’ Deze vragen kwamen in het Duitse onderzoek aan bod via ruim 300 interviews én 11.700 aankoopsimulaties. Afgelopen juni werden de eerste resultaten tijdens het European Packaging Forum in Düsseldorf gepresenteerd.’