Samenwerking België en Nederland: betere traceerbaarheid van plasticafval

Samenwerking Nederland en België voor betere traceerbaarheid van plasticafval

Valipac, de organisatie voor het beheer van bedrijfsmatige verpakkingen, en Stichting Afvalfonds Verpakkingen (vanaf 1 maart Verpact) in Nederland gaan een samenwerkingsovereenkomst aan voor de implementatie van een certificeringssysteem voor recyclers van plastic. Deze overeenkomst is de start van een Europees samenwerkingsverband dat ervoor moet zorgen dat Belgisch en Nederlands verpakkingsafval ook buiten de EU volgens Europese normen wordt gerecycled.

Recycling buiten EU

Op dit moment voeren België en Nederland controles uit. Het Belgische en Nederlandse bedrijfsmatige verpakkingsafval dat buiten de EU wordt gerecycled wordt onder strikte, wettelijk vastgelegde voorwaarden geëxporteerd.
Valipac en Stichting Afvalfonds Verpakkingen streven ernaar de uiteindelijke bestemmingen van bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval beter te identificeren en audits uit te voeren bij lokale recyclers om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de lokale wetgeving met betrekking tot vergunningen. Dit geldt ook voor de geldende milieunormen, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften die zijn vastgelegd door Europa en de Belgische en Nederlandse overheden. Beide organisaties willen erop toezien dat de recycling buiten de EU op vergelijkbare wijze gebeurt als binnen de EU.

Striktere voorwaarden voor plastic export

Met deze samenwerking anticiperen de twee organisaties op de gevolgen van de nieuwe en strengere Europese regels en certificeringseisen voor de export van plasticafval op middellange termijn. Vanaf 2026 is het exporten van plasticafval naar niet OESO-landen niet langer toegestaan. Export van plasticafval naar OESO-landen zal nog alleen toegestaan worden als de installaties ter plaatse vooraf een audit ondergaan om te garanderen dat recycling onder dezelfde omstandigheden plaatsvindt als binnen Europa (de zogenoemde Broadly Equivalent Conditions).

Auditprotocol

Valipac en het Afvalfonds werken in dit verband nauw samen aan een auditprotocol in overeenstemming met de Europese Verordening betreffende de export van afvalstoffen. Dit auditprotocol waarborgt een uniforme interpretatie van de manier waarop de overeenstemming tussen de eindbestemming van het plastic verpakkingsafval en de Europese regelgeving beoordeeld wordt, aldus de toelichting van beide instanties.