Onderzoek Tetra Pak naar Belgisch consumptiegedrag

Tijdens de in november gehouden COP26-klimaatconferentie in Glasgow werd opnieuw duidelijk dat het nemen van concrete maatregelen tegen de klimaatopwarming moeilijk is. Het vertrouwen van mensen in de politiek om de klimaatcrisis aan te pakken, is dan ook laag. Dit wordt bevestigd door een recent online onderzoek van Tetra Pak* naar het consumptiegedrag van de Belgen. 2 op de 3 ondervraagden kijken voor de strijd tegen de klimaatopwarming in de eerste plaats naar bedrijven.

Verpakkingsproducent Tetra Pak gaat de uitdaging aan en onderneemt naar eigen zeggen concrete stappen om haar CO2-uitstoot te verlagen. De verpakking speelt hierbij een aanzienlijke rol, want ruim 8 op 10 Belgen vinden een duurzame verpakking belangrijk in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Bar-le-Duc mineraalwater afgevuld in de Tetra Prisma Aseptic drankkarton van Tetra Pak.

‘We zetten al jaren in op een duurzaam beleid door de hele keten. We werken daarvoor graag met partners samen aan gezamenlijke ambities, aldus Frank Vandewal, Sustainability Director bij Tetra Pak. Dat samenwerkingen, zoals met Fost Plus, het initiatief dat recycleren en sorteren van huishoudelijk verpakkingsafval promoot, positief zijn voor het consumentengedrag, wijst het onderzoek van Tetra Pak uit. Zo geeft een ruime meerderheid van de respondenten (87%) aan dat ze thuis papier en karton sorteren. Dankzij dat sorteerproces is het mogelijk om later het materiaal te recycleren.

Tetra Pak: ‘Duurzame verpakking steeds belangrijker’

De Zweedse onderneming investeert in het maximaal gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Met hun kartonnen verpakkingen, gemaakt van hernieuwbare grondstof houtvezels, wil het bedrijf de consument overtuigen om duurzamer te kiezen. Ongeveer 6 op de 10 Belgische consumenten hebben aangegeven dat ze dit type verpakking verkiezen boven een verpakking geproduceerd met fossiele grondstoffen.

‘Ons onderzoek maakt duidelijk dat consumenten duurzame verpakkingen steeds belangrijker vinden. Zo verwacht maar liefst 82,7% van de Belgische consumenten in de toekomst volledig recycleerbare en/of bio-afbreekbare verpakkingen. Die grote meerderheid geeft daarmee een duidelijk signaal naar de bedrijven: duurzame productie is niet langer een licentie om te groeien, maar een licentie om te kunnen produceren’, stelt Vandewal.

Kloof consument dichten

Consumenten kijken voor de klimaatstrijd vooral naar bedrijven en overheden en veel minder naar zichzelf. 68,8% van de Belgische consumenten vindt zichzelf milieubewust, maar geeft tegelijk toe daar in het dagelijks leven niet naar te handelen. Slechts 1 op 4 (24,5%) zegt dat wel te doen. Mensen laten zich dus minder leiden door duurzaamheidsargumenten (24%) bij hun consumptiekeuze dan door andere factoren, waarvan gebruiksgemak (35%) een voorbeeld is. Ook hier ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij bedrijven om de drempel naar duurzamere keuzes voor de consument zo laag mogelijk te maken en zo de kloof tussen hun denken en doen te dichten.

* Dit is het resultaat van een online enquête die een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van Tetra Pak in september 2021 heeft uitgevoerd bij 1.000 Belgen. De respondenten zijn representatief zijn wat betreft taal, geslacht, leeftijd en opleiding. De maximale foutmarge op 1000 Belgen is 3,02%.